تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی : تهران ، خیابان ولیعصر، بالاتر از طالقانی ، مرکز کامپیوتر ایران ،  شماره ۵۱۸

تلفن :۰۲۱۸۸۹۳۲۰۰۸-۰۲۱۸۸۹۳۹۱۶۷ – ۰۲۱۸۸۹۳۲۰۰۳

آدرس دفتر پخش : تهران ، چهارراه طالقانی ، مرکز تجاری نور تهران واحد ۷۰۳۴

تلفن :۰۲۱۸۶۰۳۶۷۲۵-۰۲۱۸۶۰۳۶۷۲۳ – ۰۲۱۸۸۲۲۸۲۵۶

پیچ اینستاگرام

کانال تلگرام